کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۷۴۰۸

 

کارکنان آموزش دانشکده

 

 

 

محمد عباسیان

 سمت : کارشناس  مسئول آموزش

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن: 03155913417

 

                                      

 

زهرا فرازنده

سمت: کارشناس آموزش 

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 تلفن : 03155913418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۱