کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۴۵۲۴

 

کارکنان آموزش دانشکده

 

 

 

محمد عباسیان

 سمت : کارشناس مسئول آموزش

مهندسی کامپیوتر

تلفن: 03155913417

 

                                      

 

زهرا فرازنده

سمت: کارشناس آموزش 

لیسانس مدیریت آموزشی

 تلفن : 03155913419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸