فرم‌ها، آئین‌نامه‌ها...

تعداد بازدید:۳۷۵۲۹

فرمها و آیین نامه های کارشناسی فرمها و آیین نامه های کارشناسی ارشد فرمها و آیین نامه های دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم‌های کارشناسی‌

برنامه درسی پیشنهادی دانشجویان کارشناسی مهندسی برق

 

 بالا
 
فرم‌های کارآموزی

 بالافرم‌های پروژه

 بالا

فرم‌های حذف، انصراف و مرخصی تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم‌های کارشناسی‌ ارشد


فرمهای آموزشی

  بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم‌های دکتری


فرمهای آموزشی

  • فرم مجوز برگزاری آزمون جامع
  • آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی سال 96-95 و پس از آن)
  • فرم درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه دکتری
  • فرم گزارش پیشرفت رساله
  • فرم شرکت در جلسات دفاعیه دکتری برق

 بالا

 م.ش

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲